banner

Sakurai N a m e : Atsushi Sakurai (櫻井敦司)

B i r t h d a y : 7/3/1966

B i r t h p l a c e : Gunma, Japan

B l o o d T y p e : O

P o s i t i o n : Vocal

N a m e : Hisashi Imai (今井壽)

B i r t h d a y : 21/10/1965

B i r t h p l a c e : Gunma, Japan

B l o o d T y p e : O

P o s i t i o n : Guitar
Imai

hide N a m e : Hidehiko "hide" Hoshino (星野英彥)

B i r t h d a y : 16/6/1966

B i r t h p l a c e : Gunma, Japan

B l o o d T y p e : A

P o s i t i o n : Guitar

N a m e : Yutaka "u-ta" Higuchi (通口豐)

B i r t h d a y : 24/1/1967

B i r t h p l a c e : Gunma, Japan

B l o o d T y p e : A

P o s i t i o n : Bass
u-ta

Toll N a m e : Toll "anny" Yagami

B i r t h d a y : 19/8/1962

B i r t h p l a c e : Gunma, Japan

B l o o d T y p e : A

P o s i t i o n : Drums

*BUCK-TICK has an official fanclub called "FISH TANK".